Privacy

Vi værdsætter vores forhold til vores brugere, så vi har udformet disse retningslinjer for at beskytte privatlivets fred for alle de oplysninger, der er modtaget fra brugerne af www.roland.dk.
Roland Scandinavia A/S indsamler oplysninger om brugerne i forbindelse med deres registrering på visse dele af vores website. Når brugere anmoder om sider fra vores webserver, forsøger serveren automatisk at identificere brugerens domænenavn, men ikke e-mail-adressen. Vi sporer også visse oplysninger om sider og funktioner, som brugerne skaffer sig adgang til eller ser.

Brugere, der vælger at abonnere på nyhedsbreve og blade, deltage i konkurrencer eller få adgang til særlige afsnit, bliver bedt om at afgive visse personlige oplysninger i løbet af en "registreringsproces". Oplysninger indsamlet på denne måde bliver evt. anvendt af Roland Scandinavia A / S til indsamling af omfattende demografisk information om vores brugere i almindelighed, til audits og til gennemførelse af statistisk analyse af brugernes adfærd med henblik på at måle interessen for de forskellige områder på vores website.
Roland Scandinavia A/S udsender evt. med mellemrum e-mail-nyhedsbreve til vores brugere om produkter, tjenesteydelser, udstillinger/arrangementer eller andre former for nyheder ved anvendelse af de e-mail-adresser, der er modtaget i forbindelse med registrering eller på anden vis. Efter evt. anmodning fjerner Roland Scandinavia A/S brugere (og deres oplysninger) fra vores database eller tillader dem at ”fravælge" registrering på yderligere lister over modtagere af e-mail-nyhedsbreve.

Hvis du giver os personlige oplysninger, såsom adresse, e-mail, telefon- og faxnumre såvel som demografisk og kundeidentifikation, vil sådanne oplysninger ikke blive røbet (delt, solgt eller oplyst) over for tredjemand, medmindre vi har informeret dig herom eller er blevet bemyndiget af dig, til at gøre det, eller hvis det er et krav i henhold til gældende lovgivning. Roland Scandinavia A/S behandler disse oplysninger i overensstemmelse med vores stringente standarder for sikkerhed og fortrolighed.

Dette website indeholder link til andre websites. Roland Scandinavia A/S er ikke ansvarlig for anvendt praksis for beskyttelse af privatlivet fred på sådanne websites og heller ikke for indholdet på disse websites.
Roland Scandinavia A/S anvender alle rimelige forholdsregler for at beskytte de personlige oplysninger, vi har modtaget. For at forhindre uautoriseret adgang, vedligeholde datanøjagtighed og sikre korrekt brug af information har vi indført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer til at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler online. Alligevel kan Roland Scandinavia A / S ikke garantere for sikkerheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne eventuelle oplysninger eller procedurer.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelses af privatlivets fred eller til den anvendte praksis på dette website, bedes du kontakte os på følgende adresse:

Roland Scandinavia A/S
Skagerrakvej 7
Boks 880
2100 København Ø